مجله مهاجرت (آخرین اخبار و قوانین مربوط به مهاجرت و ویزا)
1دریافت-اقامت-دائم-امارات-در-سال-1400
اخبار
رضا آزمون

آیا برای دریافت آسان اقامت دائم امارات درسال 1400 آماده اید؟

طبق قانون جدید اعلام شده توسط شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس کشور امارات، نخست وزیر امارات و حاکم دبی، سرمایه گذاران، مبتکران، هنرمندان، دانشمندان، پزشکان، مهندسان، هنرمندان، نویسندگان و خانواده های آنها، می‌توانند تابعیت (شهروندی) و پاسپورت امارات را دریافت کنند

ادامه مطلب »