Italy wallpaper 2 AsanVisa.com
Italy wallpaper 1 AsanVisa.com
Italy wallpaper 3 AsanVisa.com

شاید ایتالیا را بیشتر بخاطر قدمت روم باستان و یا حتی فوتبال قوی و فیزیکی اش بشناسید. اما ایتالیا در صنعت ماشین سازی جزء کشورهای درجه اول جهان به شمار میرود.

انواع ویزا

ویزای دانشجویی

Logoویزای تجاری. این نوع ویزا همانطور که از نامش پیداست کاربردی تجاری دارد و در بیشتر کشورها به هدف کمک به اقتصاد و صنعت آن کشور در زمینه های مختلف ارائه میگردد. این نوع ویزا در کشورهایی مثل سنگاپور با انواع تخفیف ها به جهت جذب سرمایه خارجی ارائه میشود. در کشور ما هم برای دریافت این نوع ویزا باید حداقل ۲۵۰ هزار یورو سرمایه گزاری را در نظر بگیرید.

بیشتر بخوانید

انواع اقامت

ویزای دانشجویی

Logoویزای تجاری. این نوع ویزا همانطور که از نامش پیداست کاربردی تجاری دارد و در بیشتر کشورها به هدف کمک به اقتصاد و صنعت آن کشور در زمینه های مختلف ارائه میگردد. این نوع ویزا در کشورهایی مثل سنگاپور با انواع تخفیف ها به جهت جذب سرمایه خارجی ارائه میشود. در کشور ما هم برای دریافت این نوع ویزا باید حداقل ۲۵۰ هزار یورو سرمایه گزاری را در نظر بگیرید.

پول ساز


برو بریم
امتیازات این مقاله
حتما با امتیاز دادن به این مقاله به ما کمک کنید تا همیشه مطالبمان را بهبود دهیم.
[کل: ۰ میانگین: ۰]